contact opnemen met

Privacybeleid, wettelijke verklaring en cookies

30 juni 2020
App ontwerp -

WEBSITE EIGENAAR

 • Handelsnaam: App Design
 • Haar sociale activiteit is: Ontwerp en ontwikkeling van apps
 • E-mail: info@appdesign.dev
 • Doel van de website: informatie, advies, webdesigndiensten
 • App Design pagina's: www.appdesign.dev

PERSOONSGEGEVENSBESCHERMING

Verantwoordelijk voor de verwerking

Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon: App Design en contact e-mail info@appdesign.dev

UW RECHTEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen: U kunt een schriftelijke mededeling sturen naar de maatschappelijke zetel van App Design of naar het e-mailadres dat is aangegeven in de titel van deze wettelijke kennisgeving, inclusief in beide gevallen een fotokopie van uw identiteitskaart of een ander soortgelijk identificatiedocument, om de uitoefening van de volgende rechten te vragen:

 • Recht op toegang tot persoonlijke gegevensU kunt App Design vragen of dit bedrijf uw gegevens verwerkt.
 • Recht om rectificatie te vragen (voor het geval dat ze niet kloppen).
 • Recht om een beperking van de behandeling te vragenIn dat geval worden ze alleen door App Design bewaard voor de uitoefening of verdediging van claims.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de behandelingApp Design zal stoppen met het behandelen van de gegevens op de manier die u aangeeft, tenzij om dwingende legitieme redenen of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims verder moet worden verwerkt.
 • Recht op gegevensdraagbaarheidIndien u wilt dat uw gegevens door een ander bedrijf worden verwerkt, zal App Design de overdracht van uw gegevens aan de nieuwe manager vergemakkelijken.
 • Recht om gegevens te verwijderenen tenzij dit wettelijk verplicht is, worden ze na uw bevestiging verwijderd.

Modellen, formulieren en meer informatie over uw rechten: Officiële website van het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming

Mogelijkheid om de toestemming in te trekken: indien u uw toestemming voor een bepaald doel heeft gegeven, heeft u het recht om deze op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die u vóór de intrekking heeft gegeven.

Hoe kan ik een klacht indienen bij de controleautoriteit? Als u van mening bent dat er een probleem is met de manier waarop App Design met uw gegevens omgaat, kunt u uw klachten richten aan de App Design Security Manager (hierboven aangegeven) of aan de gegevensbeschermingsautoriteit in voorkomend geval, met de Spaans Bureau voor gegevensbeschermingIn het geval van Spanje is dit het geval.

Recht om uw persoonlijke gegevens te vergeten en in te zien

U heeft te allen tijde het recht om de op de Website opgeslagen gegevens geheel of gedeeltelijk in te zien, te herstellen, te anonimiseren en/of te verwijderen. U hoeft alleen maar een e-mail te sturen naar info@appdesign.dev en deze op te vragen. Of u kunt dit doen via de interne tool: Privacy en beheer van uw gegevens.

Bewaren van gegevens

Uitgesplitste gegevens: Ontbundelde gegevens worden zonder tijdslimiet voor verwijdering bewaard.

Klantgegevens: De periode van bewaring van de persoonlijke gegevens zal variëren afhankelijk van de dienst die de klant contracteert in ons Web. In elk geval zal het het minimum dat nodig is, kunnen worden gehandhaafd tot:

 • 4 jaar: Wet op overtredingen en sancties in de Sociale Orde (verplichtingen met betrekking tot aansluiting, registratie, annulering, bijdragen, betaling van salarissen...); Artikelen 66 en volgende. Algemene belastingwetgeving (boekhoudkundige boeken...);
 • 5 jaar: artikel 1964 van het Burgerlijk Wetboek (persoonlijke acties zonder bijzondere termijn)
 • 6 jaar: Art. 30 Handelswetboek (boekhouding, facturen...)
 • 10 jaar: Art. 25 Wet ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Gegevens van de abonnees op de e-mail feed: Vanaf het moment dat de gebruiker zich inschrijft tot het moment dat hij of zij zich uitschrijft.

Gegevens van de abonnees van de nieuwsbrief: Vanaf het moment dat de gebruiker zich inschrijft tot het moment dat hij of zij zich uitschrijft.

Gebruikersgegevens geüpload door App ontwerp naar socialenetwerksites en -profielen: Vanaf het moment dat de gebruiker zijn toestemming geeft tot het moment dat hij deze intrekt.

Geheimhouding en veiligheid van gegevens

App Design zet zich bij het gebruik van de gegevens in voor hou je privacy en om ze te gebruiken in overeenstemming met hun doel, alsook om te voldoen aan hun verplichting om ze te bewaren en alle maatregelen aan te passen om hun wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang te voorkomen, in overeenstemming met de bepalingen van Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december, dat de verordening tot uitvoering van de organieke wet 15/1999 van 13 december over de bescherming van de persoonsgegevens goedkeurt.

U garandeert dat de persoonsgegevens die u via de formulieren verstrekt, juist zijn en u bent verplicht elke wijziging ervan mee te delen. U garandeert ook dat alle verstrekte informatie overeenstemt met uw werkelijke situatie, dat ze bijgewerkt en juist is.

U dient uw gegevens ook te allen tijde up-to-date te houden, waarbij u als enige verantwoordelijk bent voor de onjuistheid of valsheid van de verstrekte gegevens en de schade die deze kunnen toebrengen aan App Design, of aan derden als gevolg van het gebruik ervan.

Veiligheidslekken

App Design neemt redelijk adequate beveiligingsmaatregelen om het bestaan van virussen, brute force attacks en code-injecties op te sporen.

U dient zich er echter van bewust te zijn dat de veiligheidsmaatregelen van computersystemen op het internet niet geheel betrouwbaar zijn en dat App Design daarom niet kan garanderen dat er geen virussen of andere elementen aanwezig zijn die wijzigingen kunnen veroorzaken in de computersystemen (software en hardware) van de Gebruiker of in de elektronische documenten en bestanden die daarin zijn opgenomen.

Echter, om te proberen de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens te waarborgenApp Design heeft een actief beveiligingsmonitoringsysteem dat elke gebruikersactiviteit en mogelijke beveiligingsinbreuken in de gebruikersgegevens rapporteert.

In het geval dat er een gat wordt ontdekt, is App Design toegewijd aan de gebruikers binnen 72 uur te informeren.

WELKE INFORMATIE WE VERZAMELEN VAN GEBRUIKERS EN WAARVOOR WE HET GEBRUIKEN

Alle producten en diensten die worden aangeboden op de App Design website verwijzen naar contactformulieren, feedbackformulieren en formulieren voor gebruikersregistratie, aanmelding voor de nieuwsbrief en/of bestellingen.

Deze website vereist altijd de voorafgaande toestemming van de gebruikers om hun persoonlijke gegevens te verwerken voor de aangegeven doeleinden.

U hebt het recht om uw voorafgaande toestemming te allen tijde in te trekken.

Registratie van gegevensverwerkingsactiviteiten

Web en hosting:  App Design heeft een SSL-codering die het veilig versturen van persoonlijke gegevens via standaard contactformulieren mogelijk maakt, gehost op de servers die App Design heeft gecontracteerd met OVH.

Gegevens verzameld via het web: De verzamelde persoonlijke gegevens worden automatisch verwerkt en opgenomen in de bijbehorende bestanden van App Design.

 • Wij ontvangen uw IP, die zal worden gebruikt om de oorsprong van het bericht te controleren om u te voorzien van informatie, bescherming tegen SPAM-commentaren en om mogelijke onregelmatigheden op te sporen (bijvoorbeeld: tegengestelde kanten van dezelfde zaak schrijven op de website van hetzelfde IP), evenals gegevens met betrekking tot uw ISP.
 • U kunt ons ook uw gegevens doorgeven via e-mail en andere communicatiemiddelen zoals aangegeven in de contact opnemen met.

Commentaar FormulierOp het web is er de mogelijkheid voor gebruikers om commentaar achter te laten op de publicaties van de site. Er is een cookie dat de gegevens van de gebruiker opslaat zodat u deze niet bij elk nieuw bezoek opnieuw hoeft in te voeren en ook intern het e-mailadres, de naam, het web- en IP-adres verzamelt. De gegevens worden opgeslagen op de servers van OVH.

Registratie van de gebruikerHet volgende wordt niet toegelaten, tenzij uitdrukkelijk gevraagd.

Service AankoopformulierOm toegang te krijgen tot de aangeboden diensten heeft de gebruiker een formulier voor prijsopgave en contact met inachtneming van de contractvoorwaarden die in ons commercieel beleid en onze contractvoorwaarden zijn vastgelegd, waarin u wordt gevraagd om contactgegevens en betaling, alsmede domein- en serverregistratiegegevens te verstrekken. De gegevens worden opgeslagen op de servers van OVH.

Wij verzamelen informatie over u tijdens het afrekenen. Deze informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer, betalingsgegevens en andere informatie die nodig is om uw bestellingen te verwerken.

Het beheer van deze gegevens stelt ons in staat:

 • U belangrijke account-/order-/dienstgegevens toesturen
 • Reageer op uw verzoeken, klachten en verzoeken om terugbetaling.
 • Betalingen verwerken en frauduleuze transacties voorkomen.
 • Uw account opzetten en beheren, klanten en technische ondersteuning bieden en uw identiteit verifiëren
 • Verlengingsberichten voor servers, domeinen of andere gecontracteerde diensten.

Daarnaast kunnen we ook de volgende informatie verzamelen

 • Locatie en verkeersgegevens (inclusief IP-adres en browser) als u een bestelling plaatst, of als we een schatting moeten maken van de belastingen en verzendkosten op basis van uw locatie.
 • Servicepagina's bezocht en inhoud bekeken terwijl uw sessie actief is.
 • Uw opmerkingen en productrecensies als u ervoor kiest deze te laten staan.
 • Essentiële cookies om de inhoud bij te houden terwijl uw sessie actief is.
 • E-mail en wachtwoord van uw account om u toegang te geven tot uw account, als u die heeft.
 • Als u een account aanmaakt, bewaren wij uw naam, adres en telefoonnummer voor toekomstige bestellingen.

Inschrijvingsformulieren voor de nieuwsbriefApp Design maakt gebruik van de nieuwsbriefdienst van MailchimpU kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via een specifieke link onderaan elke mailing die u ontvangt.

E-mail: Onze e-mail service provider is Google, Inc, via Google App voor bedrijven.

Instant messaging:  App Design biedt geen service via instant messaging zoals WhatsApp, Facebook Messenger of Line.

Betalingsdienstaanbieders: Via App Design kunt u via links toegang krijgen tot websites van derden, zoals PayPal o StreepOp geen enkel moment hebben de medewerkers van App Design toegang tot de bankgegevens (bijv. creditcardnummer) die u aan deze derden verstrekt.

Geïntegreerde inhoud van andere sites

App Design artikelen kunnen embedded content bevatten (bijv. video's, afbeeldingen, artikelen, etc.). Embedded content van andere sites gedraagt zich op dezelfde manier als wanneer de bezoeker de andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, derden volgen en uw interactie met de ingesloten inhoud volgen, inclusief het volgen van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt of bent ingelogd op die site.

Andere diensten: Bepaalde diensten die via de App Design website worden aangeboden kunnen bijzondere voorwaarden bevatten met specifieke bepalingen over de bescherming van persoonsgegevens. Het is essentieel dat u deze leest en accepteert voordat u de betreffende dienst aanvraagt.

Doel en legitimiteit: Het doel van de behandeling van deze gegevens is alleen om u te voorzien van de door u gevraagde informatie of diensten, advies en webonderhoud, evenals belangrijke mededelingen over het bijwerken van uw website, het vernieuwen van domeinen en/of servers.

Sociale netwerken

Aanwezigheid in netwerken: App Design heeft profielen in enkele van de belangrijkste sociale netwerken op het internet.

Doel en legitimiteit: De behandeling die App Design zal uitvoeren met de gegevens binnen elk van de genoemde netwerken zal maximaal datgene zijn wat het sociale netwerk toelaat voor bedrijfsprofielen. Daarom kan App Design, wanneer dit niet wettelijk verboden is, haar volgers informeren over haar activiteiten, presentaties, aanbiedingen, en een gepersonaliseerde klantenservice bieden.

Gegevensextractie: In geen geval zal App Design gegevens uit sociale netwerken halen, tenzij de gebruiker daar tijdig toestemming voor heeft gegeven.

Rechten: Wanneer door de aard van sociale netwerken de effectieve uitoefening van de rechten op gegevensbescherming van de volger afhankelijk is van de wijziging van het persoonlijke profiel van de volger, zal App Design u hierbij naar beste vermogen helpen en adviseren.

Verwerkers buiten de EU

Opslag en encryptie. App Design maakt gebruik van gecodeerde opslagdiensten van Google Inc door middel van Google Drive.

E-mail. De App Design e-mail service wordt geleverd met behulp van de diensten van Google Inc. via Google App.

Sociale netwerken. App Design maakt gebruik van de Amerikaanse sociale netwerken YouTube, Facebook en Twitter, waaraan een internationale overdracht van gegevens plaatsvindt, van een analytisch en technisch type met betrekking tot de website die op hun servers staat en waar App Design de gegevens verwerkt die gebruikers, abonnees of browsers via hen aan het App Design bedrijf leveren of met het bedrijf delen.

Betalingsaanbieders. Om te kunnen betalen via PayPal of Stripe, stuurt App Design de strikt noodzakelijke gegevens van deze betalingsverwerkers naar deze betalingsverwerkers voor de uitgifte van het bijbehorende betalingsverzoek.

Uw gegevens worden beschermd volgens ons privacy- en cookiebeleid. Door een abonnement te activeren of uw betalingsgegevens te verstrekken, begrijpt en accepteert u ons privacy- en cookiebeleid.

U heeft altijd het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren, te wissen, te beperken, te dragen en te vergeten.

Vanaf het moment dat u zich als gebruiker op deze website registreert, heeft App Design toegang tot: Gebruikersnaam en e-mailadres, IP-adres, postadres, DNI/CIF en betalingsgegevens.

In ieder geval behoudt App Design zich het recht voor om, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de presentatie en configuratie van de App Design website als deze wettelijke kennisgeving te wijzigen.

Verbintenissen en verplichtingen aan onze gebruikers

De toegang en/of het gebruik van App Design geeft aan wie het doet de voorwaarde van de gebruiker, die vanaf dit moment, volledig en zonder voorbehoud, deze wettelijke kennisgeving met betrekking tot bepaalde diensten en inhoud van App Design accepteert.

Bij het gebruik van App Design gaat de gebruiker ermee akkoord geen gedrag te vertonen dat het imago, de belangen en de rechten van App Design of derden kan schaden of dat het App Design portaal kan beschadigen, uitschakelen of overbelasten of dat het normale gebruik van App Design op enigerlei wijze kan verhinderen.

COOKIE BELEID

Wat is een koekje?

Een cookie is een bestand onschadelijk Met cookies kan een website onder andere informatie over het surfgedrag van een gebruiker of zijn computer opslaan en opvragen en, afhankelijk van de informatie die ze bevatten en de manier waarop ze hun computer gebruiken.

Zo zijn er cookies die informatie verkrijgen over het aantal bezochte pagina's, de stad waaraan het IP-adres is toegewezen, het aantal nieuwe gebruikers, de frequentie en de herhaling van de bezoeken, het tijdstip van het bezoek, de browser, de exploitant of het type terminal van waaruit het bezoek wordt uitgevoerd.

Wat is NIET een cookie?

Het is geen virus, een Trojaan, een worm, een spam, een spyware of een pop-up vensteropener.

Welke informatie heeft een cookie?

De cookies slaan gewoonlijk geen gevoelige informatie over u op, zoals creditcards of bankgegevens, foto's, uw ID of persoonlijke informatie, etc. De gegevens die zij wel opslaan zijn van technische aard, persoonlijke voorkeuren, personalisatie van de inhoud, etc.

De webserver associeert u niet als persoon maar als uw webbrowser. Als u regelmatig met Internet Explorer surft en probeert hetzelfde web te surfen met Firefox of Chrome zult u zien dat het web zich niet realiseert dat u dezelfde persoon bent omdat het eigenlijk de browser associeert en niet de persoon.

Wat gebeurt er als ik de cookies?

Om u te laten begrijpen in hoeverre het mogelijk is om te deactiveren cookies we laten u enkele voorbeelden zien:

 • U zult niet in staat zijn om inhoud van die website te delen op Facebook, Twitter of een ander sociaal netwerk.
 • De website zal de inhoud niet kunnen aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren, zoals vaak het geval is in online winkels.
 • U krijgt geen toegang tot het persoonlijke gedeelte van de website, zoals Mijn account, o Mijn profiel o Mijn bestellingen.
 • Online winkels: Het zal onmogelijk zijn voor u om online aankopen te doen, ze zullen moeten zijn per telefoon of door een bezoek aan de fysieke winkel als je er een hebt.
 • Het zal niet mogelijk zijn om uw geografische voorkeuren zoals tijdzone, valuta of taal aan te passen.
 • De website zal niet in staat zijn om webanalyses uit te voeren op bezoekers en webverkeer, wat het moeilijk zal maken voor de website om concurrerend te zijn.
 • U zult niet in staat zijn om te schrijven op de blog, foto's te uploaden, commentaar te plaatsen, te beoordelen of de inhoud te beoordelen, noch zal de site in staat zijn om te vertellen of u een mens bent of een geautomatiseerde applicatie die berichten plaatst. spam.
 • Sectorale reclame zal niet kunnen worden getoond, wat de reclame-inkomsten van de website zal verminderen.
 • Alle sociale netwerken gebruiken cookiesAls u deze uitschakelt, kunt u geen gebruik maken van een sociaal netwerk.

Welke soorten cookies zijn er?

 1. Soorten cookies volgens de entiteit die de computer of het domein van waaruit de cookies worden verzonden, beheert en de verkregen gegevens behandelt, kunnen we onderscheiden:
 • Eigen cookies: worden naar de eindapparatuur van de gebruiker gestuurd vanaf een computer of domein dat door de uitgever zelf wordt beheerd en van waaruit de door de gebruiker gevraagde dienst wordt geleverd.
 • Cookies van derden: Dit zijn cookies die naar de eindapparatuur van de gebruiker worden gestuurd vanaf een computer of domein dat niet door de uitgever wordt beheerd, maar door een andere entiteit die de via cookies verkregen gegevens verwerkt.

In het geval dat cookies worden geïnstalleerd vanaf een computer of domein dat door de uitgever zelf wordt beheerd, maar de informatie die via deze cookies wordt verzameld, wordt beheerd door een derde partij, kunnen ze niet worden beschouwd als eigen cookies.

Cookie DART

 • Google maakt als partnerleverancier gebruik van cookies om advertenties in App Design aan te bieden.
 • U kunt het gebruik van het Google-advertentiesysteem DART-cookie uitschakelen door te gaan naar Google Privacy Center.

Daarnaast kunnen browsers gebruikers ook de mogelijkheid bieden om de volgende zaken te bekijken en te verwijderen cookies individueel.

Meer informatie over de Cookies in: Wikipedia

Web Bakens

Deze site kan ook webbakens (ook bekend als webbugsDe webbakens zijn meestal kleine afbeeldingen van één pixel bij één pixel, zichtbaar of onzichtbaar geplaatst binnen de broncode van de webpagina's van een site. webbakens dienen en worden gebruikt op een vergelijkbare manier als cookiesBovendien is de webbakens worden vaak gebruikt om het verkeer te meten van gebruikers die een webpagina bezoeken en om een patroon van gebruikers naar een site te tekenen.

Meer informatie over de webbakens in: Wikipedia

Cookies van derden

In sommige gevallen delen wij informatie over bezoekers van deze site in anonieme of geaggregeerde vorm met derden, zoals adverteerders, sponsors of accountants, met als enig doel het verbeteren van onze diensten. Al deze verwerkingstaken zullen worden geregeld volgens de wettelijke normen en al uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming zullen worden gerespecteerd in overeenstemming met de huidige regelgeving.

Deze site meet het verkeer met verschillende oplossingen die gebruik kunnen maken van cookies o webbakens Op dit moment gebruiken we de volgende oplossingen om het verkeer op deze site te meten. U kunt meer informatie zien over het privacybeleid van elk van de oplossingen die voor dit doel worden gebruikt:

Deze site kan ook advertenties hosten van onze eigen, geaffilieerde of advertentienetwerken. Deze advertenties worden weergegeven door advertentieservers die ook gebruik maken van cookies Elk van deze advertentieservers heeft zijn eigen privacybeleid, dat op zijn eigen webpagina's kan worden geraadpleegd.

Welke soorten cookies worden gebruikt op deze website?

Wanneer u de App Design website bezoekt, informeren wij u dat als u blijft surfen, u verschillende cookies van ons en van derden zult worden geïnstalleerd die overeenkomen met webanalyses (bijvoorbeeld: Google Analytics of soortgelijke tools) om de website te helpen uw gebruik van de site te analyseren en de bruikbaarheid ervan te verbeteren, maar in geen geval zijn ze gekoppeld aan gegevens die u zouden kunnen identificeren. De gegevens die ze opslaan zijn technische, persoonlijke voorkeuren, aanpassing van de inhoud, etc. De webserver associeert u niet als persoon, maar uw webbrowser

Deze website gebruikt zowel eigen cookies als cookies van derden om u een betere browse-ervaring te bieden, inhoud te delen op sociale netwerken, opmerkingen achter te laten en om statistieken over onze gebruikers te verkrijgen.

Als gebruiker kunt u de verwerking van gegevens of informatie weigeren door deze cookies te blokkeren via de juiste instellingen van uw browser, maar u dient zich er wel van bewust te zijn dat als u dit doet, deze site mogelijk niet goed functioneert.

Daarom is het belangrijk dat u dit cookiebeleid leest en begrijpt dat als u blijft surfen, wij denken dat u het gebruik ervan accepteert. U kunt uw browserinstellingen wijzigen om te worden gewaarschuwd voor de ontvangst van cookies op uw apparaat of de mogelijkheid om cookies op uw apparaat op te slaan uitschakelen als u dat wenst.

De volgende tabel is slechts als voorbeeld opgenomen met de identificatie van de meest relevante cookies die in deze website worden gebruikt, evenals of ze van derden zijn (en de identificatie van de ingehuurde derde partij of van wie is besloten om de diensten te gebruiken) en het doel ervan

Eigen cookies
Cookies Informatie (*) Doel
Strikt noodzakelijk C. Invoer van de gebruiker
C. authenticatiesessie of gebruikersidentificatie
C. Veiligheid van de gebruiker
C. sessie mediaspeler
Sessie C. om de loadC. te balanceren om de gebruikersinterface aan te passen
Plug-in om sociale inhoud te delen en uit te wisselen (Facebook en twitter)
C. om de formulieren in te vullen. van het commentaarsysteem Disqus. dat de acceptatie van cookies onthoudt
Ze dienen om diensten te leveren of instellingen te onthouden om uw browse-ervaring op onze website te verbeteren.
Cookies van derden:
Cookies Informatie (*) Doel
Analytics - Google Analytics, Aantal bezoeken, bezochte pagina's of secties, bezoektijd, bezochte sites voor het invoeren van deze pagina, details van de gebruikte browsers Statistische rapporten over het websiteverkeer, het totale publiek en het publiek voor een bepaalde reclamecampagne
Reclame - Google, Inc. (_cfduid) Gebruikersvoorkeuren, informatie over de interactie met de website (gevraagde dienst, datum en tijd), browsertype en -taal, geografische locatie) Verbeteren en beheren van de blootstelling van advertenties aan de gebruiker door het vermijden van de verschijning van advertenties die u al hebt gezien
Gedragsreclame  Informatie over sociale participatie en gebruikersmonitoring. Het hoofddoel van de cookies van deze gastheer is: Oriëntatie / Reclame
PayPalTSe9a623
PYPF
 Technische cookies versterken de veiligheid bij de toegang tot het PayPal-betalingsplatform en kunnen linken naar paypalobjects.com.  Technische cookies versterken de veiligheid bij de toegang tot het PayPal-betalingsplatform en kunnen linken naar paypalobjects.com.

Op dit moment wordt op deze website reclame gemaakt voor:

Er zijn ook cookies die overeenkomen met de sociale netwerken die deze website gebruiken, hebben hun eigen cookiebeleid.

Hoe zijn de cookies?

Aangezien cookies normale tekstbestanden zijn, kunt u ze met de meeste tekstverwerkers of tekstverwerkingsprogramma's doorbladeren. U kunt op een cookie klikken om deze te openen. Hieronder vindt u een lijst met links over hoe u cookies in verschillende browsers kunt bekijken. Als u een andere browser gebruikt, controleert u de cookie-informatie in de browser zelf. Als u een mobiele telefoon gebruikt, controleert u de handleiding van uw apparaat voor meer informatie.

Hier is hoe je toegang krijgt tot een cookie browserinstellingen ChroomOpmerking: Deze stappen kunnen variëren afhankelijk van de versie van uw browser:

 1. Ga naar Instellingen of Voorkeuren via het menu Bestand of door te klikken op het aanpassingspictogram rechtsboven.
 2. U ziet verschillende secties, klik op de optie Toon geavanceerde opties.
 3. Ga naar PrivacyInhoudelijke configuratie.
 4. Selecteer Alle cookies en sitegegevens.
 5. Er verschijnt een lijst met alle cookies besteld per domein. Om het makkelijker te maken voor u om te vinden cookies voor een bepaald domein een deel of het hele adres in te voeren in de Zoeken naar cookies.
 6. Nadat dit filter is uitgevoerd, verschijnen er één of meer regels op het scherm met het cookies van de gevraagde website. Nu hoeft u alleen nog maar te selecteren en op de X om door te gaan met hun eliminatie.

Om toegang te krijgen tot de configuratie van cookies browser Internet Explorer Volg deze stappen (ze kunnen variëren afhankelijk van de versie van uw browser):

 1. Ga naar GereedschapInternetopties
 2. Klik op Privacy.
 3. Zet de schuifknop op het gewenste privacyniveau.

Om toegang te krijgen tot de configuratie van cookies browser Firefox Volg deze stappen (ze kunnen variëren afhankelijk van de versie van uw browser):

 1. Ga naar Opties o Voorkeuren volgens uw besturingssysteem.
 2. Klik op Privacy.
 3. Op Geschiedenis kies Gebruik een aangepaste historie-instelling.
 4. Nu zie je de optie Het accepteren van cookiesU kunt het activeren of deactiveren, afhankelijk van uw voorkeuren.

Om toegang te krijgen tot de configuratie van cookies browser Safari voor OSXVolg deze stappen (ze kunnen variëren afhankelijk van de versie van uw browser):

 1. Ga naar Voorkeurendan Privacy.
 2. Op deze plaats ziet u de optie Het blokkeren van cookies om het type slot in te stellen dat u wilt uitvoeren.

Om toegang te krijgen tot de configuratie van cookies browser Safari voor iOSVolg deze stappen (ze kunnen variëren afhankelijk van de versie van uw browser):

 1. Ga naar Aanpassingendan Safari.
 2. Ga naar Privacy en veiligheidzie je de optie Het blokkeren van cookies om het type slot in te stellen dat u wilt uitvoeren.

Om toegang te krijgen tot de configuratie van cookies van de browser van het apparaat Android Volg deze stappen (ze kunnen variëren afhankelijk van de versie van uw browser):

 1. Start de browser en druk op de Menudan Aanpassingen.
 2. Ga naar Veiligheid en privacyzie je de optie Het accepteren van cookies om het vakje aan of uit te vinken.

Om toegang te krijgen tot de configuratie van cookies van de browser van het apparaat Windows Phone Volg deze stappen (ze kunnen variëren afhankelijk van de versie van uw browser):

 1. Open Internet Explorerdan Meerdan Configuratie
 2. Nu kunt u de Cookies toestaan.

Niet volgen

App Design heeft de App Design website aangepast aan de Niet volgen om meer privacy te garanderen voor gebruikers die deze optie in uw browser geactiveerd.

Deze website sluit automatisch de gebruikers die de Do Not Track header versturen uit van Google Analytics, en het is compatibel met de uitdrukkelijke aanvaarding van hen.

Als u een browser hebt die dit protocol ondersteunt, kunt u deze inschakelen om te voorkomen dat websites worden gevolgd. In Google Chrome, bijvoorbeeld, is het op Instellingen > Geavanceerd > Privacy & Beveiliging > Stuur een no-tracking-verzoek met uw browseverkeer.

U kunt het volgen van Google Analytics uitschakelen door deze browser plug-in aangeboden door Google.

Aanvullende opmerkingen

 • Noch deze website, noch haar wettelijke vertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor de inhoud of de waarheidsgetrouwheid van het privacybeleid dat de derde partijen in deze cookies.
 • Webbrowsers zijn de instrumenten die verantwoordelijk zijn voor het opslaan van cookies Noch deze website, noch haar wettelijke vertegenwoordigers kunnen de correcte of onjuiste behandeling van de cookiesdoor de bovengenoemde browsers.
 • In sommige gevallen is het noodzakelijk om cookies zodat de browser uw beslissing om ze niet te accepteren niet vergeet.
 • In het geval van cookies Google Analytics, dit bedrijf slaat de cookies op servers die zich in de Verenigde Staten bevinden en verbindt zich ertoe deze niet te delen met derden, behalve wanneer dit noodzakelijk is voor de werking van het systeem of wanneer de wet dit voorschrijft. Google Inc. slaat uw IP-adres niet op. Google Inc. is een bedrijf dat zich heeft aangesloten bij de Safe Harbour Agreement, die garandeert dat alle overgedragen gegevens worden behandeld met een beschermingsniveau dat in overeenstemming is met de Europese regelgeving.
 • Als u vragen heeft over dit beleid, neem dan contact op met cookies aarzel niet om contact met ons op te nemen via de contactsectie.

Bekijk mijn cookie-voorkeuren op deze site

Nogmaals, ik herinner u eraan dat u kunt altijd uw voorkeuren controleren over het al dan niet accepteren van cookies op de volgende pagina: https://appdesign.dev/privacidad-y-gestion-de-sus-datos/

WETTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD

App Design bevat teksten die zijn opgesteld voor puur informatieve of informatieve doeleinden en die mogelijk niet overeenkomen met de huidige stand van de wetgeving of jurisprudentie en die verwijzen naar algemene situaties, zodat de inhoud ervan nooit door de gebruiker kan worden toegepast op specifieke gevallen.

De daarin geuite meningen geven niet noodzakelijkerwijs de opvattingen van App Design weer.

De inhoud van de in App Design gepubliceerde artikelen kan in geen geval worden beschouwd als een vervanging voor juridisch advies.

De gebruiker mag niet handelen op basis van de informatie in App Design zonder eerst professioneel advies in te winnen.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Door middel van deze Algemene Voorwaarden worden geen intellectuele of industriële eigendomsrechten toegewezen aan het App Design portaal of een van de onderdelen daarvan, en het is de Gebruiker uitdrukkelijk verboden om deze te reproduceren, te transformeren, te distribueren, publiekelijk te communiceren, aan het publiek beschikbaar te stellen, te extraheren, te hergebruiken, opnieuw te verzenden of te gebruiken, op welke wijze of volgens welke procedure dan ook, behalve in gevallen waarin dit wettelijk is toegestaan of toegestaan door de houder van de corresponderende rechten.

De gebruiker weet en accepteert dat de gehele website, die zonder beperking de tekst, afbeeldingen, ontwerpen, software, inhoud (inclusief de structuur, selectie, indeling en presentatie ervan), audiovisueel materiaal en afbeeldingen bevat, beschermd is door handelsmerken, auteursrechten en andere legitieme geregistreerde rechten, in overeenstemming met internationale verdragen waarbij Spanje partij is en andere eigendomsrechten en wetten van Spanje.

In het geval dat een gebruiker of een derde partij van mening is dat een schending van hun legitieme intellectuele eigendomsrechten heeft plaatsgevonden als gevolg van de introductie van een bepaalde inhoud in App Design, dienen zij App Design hiervan op de hoogte te stellen met vermelding van deze omstandigheid:

 • Persoonsgegevens van de belanghebbende die de eigenaar is van de beweerdelijk geschonden rechten, of aangeven met welke vertegenwoordiging hij optreedt indien de vordering door een andere derde dan de belanghebbende wordt ingediend.

Vermeld de door intellectuele eigendomsrechten beschermde inhoud en de plaats daarvan in App Design, de accreditatie van de aangegeven intellectuele eigendomsrechten en een uitdrukkelijke verklaring waarin de belanghebbende partij de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de waarheidsgetrouwheid van de in de kennisgeving verstrekte informatie.

Regelgeving en conflictoplossing

De huidige gebruiksvoorwaarden van App Design worden in elk van hun uitersten beheerst door de Spaanse wetgeving. De taal waarin deze wettelijke kennisgeving wordt geschreven en geïnterpreteerd is Spaans. Deze wettelijke kennisgeving zal niet voor elke gebruiker afzonderlijk worden gearchiveerd, maar zal toegankelijk blijven via het internet bij App Design.

Gebruikers kunnen zich onderwerpen aan het Consumenten Arbitrage Systeem waarvan App Design deel uitmaakt om elke controverse of claim op te lossen die voortkomt uit deze tekst of elke App Design activiteit, behalve om die conflicten op te lossen die worden veroorzaakt door de ontwikkeling van een activiteit waarvoor lidmaatschap vereist is, in welk geval de gebruiker contact moet opnemen met de corresponderende instantie van de betreffende balie.

Gebruikers die consumenten of gebruikers zijn zoals gedefinieerd door de Spaanse wet en die in de Europese Unie wonen, kunnen, als ze een probleem hebben gehad met een online aankoop bij App Design, om te proberen tot een buitengerechtelijke schikking te komen, terecht bij Platform voor onlinegeschillenbeslechtingHet nieuwste agentschap van de Europese Unie, opgericht door de Europese Unie en ontwikkeld door de Europese Commissie in het kader van Verordening (EU) 524/2013.

Op voorwaarde dat de gebruiker geen consument of gebruiker is, en dat er geen regel is die anders verplicht, komen de partijen overeen zich te onderwerpen aan de rechtbanken en gerechtshoven van de stad Granada, aangezien dit de plaats is waar de overeenkomst wordt gesloten, met uitdrukkelijke afstand van elke andere jurisdictie die van toepassing kan zijn.

WAT WE VAN DE GEBRUIKERS VERWACHTEN

De toegang en/of het gebruik van App Design voor degene die de voorwaarde van Gebruiker uitvoert, aanvaardt vanaf dit moment, volledig en zonder voorbehoud, deze wettelijke kennisgeving, evenals de bijzondere voorwaarden die deze, waar nodig, aanvullen, met betrekking tot bepaalde diensten en de inhoud van App Design.

De gebruiker wordt geïnformeerd, en accepteert, dat de toegang tot App Design op geen enkele wijze het aangaan van een zakelijke relatie met App Design impliceert. Op deze manier gaat de gebruiker akkoord met het gebruik van de website, de diensten en de inhoud ervan zonder de huidige wetgeving, goede trouw en openbare orde te schenden. Het is verboden de website te gebruiken voor illegale of schadelijke doeleinden, of op enige wijze die schade kan veroorzaken of de normale werking van de website kan verhinderen. Met betrekking tot de inhoud van deze website is het verboden:

 • De reproductie, verspreiding of wijziging ervan, geheel of gedeeltelijk, tenzij met toestemming van de wettige eigenaars.
 • Elke inbreuk op de rechten van de aanbieder of van de rechtmatige eigenaars.
 • Het gebruik ervan voor commerciële of reclamedoeleinden.

Externe links

De pagina's van de App Design website bevatten links naar andere websites en inhoud die eigendom zijn van derden of fabrikanten.

Het enige doel van de links is om de gebruiker de mogelijkheid te bieden om toegang te krijgen tot deze links en te leren over onze producten, hoewel App Design in geen geval verantwoordelijk is voor de resultaten die door de gebruiker kunnen worden afgeleid door toegang te krijgen tot deze links.

De gebruiker die van plan is een technisch apparaat op te zetten om vanaf zijn website naar het App Design portaal te linken, moet vooraf schriftelijke toestemming krijgen van App Design.

Het leggen van de link impliceert in geen geval het bestaan van een relatie tussen App Design en de eigenaar van de site waar de link wordt gelegd, noch de aanvaarding of goedkeuring door App Design van de inhoud of diensten.

Remarketing

De functie van remarketing of soortgelijke AdWords-publieken stellen ons in staat om mensen te bereiken die onze website al eerder hebben bezocht en hen te helpen hun verkoopproces te voltooien.

Wanneer u als gebruiker onze website betreedt, installeren we een remarketing cookie (dit kan afkomstig zijn van Google Adwords, Criteo of andere diensten die remarketing aanbieden).

 • Die cookie slaat informatie op over de bezoeker, zoals de producten die hij of zij heeft bezocht en of hij of zij het winkelwagentje heeft verlaten.
 • Wanneer de bezoeker onze site verlaat, blijft de remarketing cookie in zijn browser staan.

Andere gebruiksvoorwaarden van deze website

De gebruiker verbindt zich ertoe om zorgvuldig gebruik te maken van de website en de diensten die via de website toegankelijk zijn, met volledige inachtneming van de wet, de goede gebruiken en deze wettelijke kennisgeving.

Evenzo gaat u ermee akkoord, tenzij u vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gekregen van App Design om de informatie op de website uitsluitend te gebruiken voor uw informatie, en niet in staat te zijn om direct of indirect een commerciële exploitatie te maken van de inhoud waartoe u toegang heeft.

Deze site bewaart een bestand met gegevens over de opmerkingen die naar deze site zijn gestuurd. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, annulering of verzet uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@appdesign.dev.

Deze site, de bijbehorende domeinen en het eigendom van de inhoud behoren tot App Design.

Deze website bevat hyperlinks die leiden naar andere websites die door derden buiten onze organisatie worden beheerd. App Design geeft geen garantie en is niet verantwoordelijk voor de inhoud die op die websites wordt verzameld.

Behoudens uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van App Design is het ten strengste verboden de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk te reproduceren, behalve voor privé-gebruik, te transformeren, en in het algemeen elke andere vorm van exploitatie, door middel van welke procedure dan ook.

Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande toestemming van App Design enige manipulatie of wijziging van deze website uit te voeren. App Design aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid die is of zou kunnen worden afgeleid uit een dergelijke wijziging of manipulatie door derden.

Uitoefening van ARCO-rechten

U kunt, met betrekking tot de verzamelde gegevens, de rechten uitoefenen die worden erkend in de Organieke Wet 15/1999, van toegang, rectificatie of annulering van gegevens en verzet. Daarom informeer ik u dat u deze rechten kunt uitoefenen door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek dat u, samen met een fotokopie van uw ID-kaart of gelijkwaardig, per e-mail kunt sturen, met bijvoeging van een fotokopie van uw ID-kaart naar: info@appdesign.dev. Binnen 10 dagen zullen wij reageren op uw verzoek om de uitvoering van het recht dat u hebt aangevraagd uit te oefenen, te bevestigen.

Afwijzing van garanties en aansprakelijkheid

App Design geeft geen enkele garantie en is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook:

 • Het gebrek aan beschikbaarheid, onderhoud en effectieve werking van de website of de diensten en inhoud ervan;
 • Het bestaan van virussen, kwaadaardige of schadelijke programma's in de inhoud;
 • Het onrechtmatige, nalatige, frauduleuze of tegenstrijdige gebruik van deze wettelijke verklaring;
 • Het gebrek aan wettigheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nut en beschikbaarheid van de diensten die door derden worden geleverd en op de website aan de gebruikers ter beschikking worden gesteld.

App Design is in geen geval verantwoordelijk voor schade die kan ontstaan door het illegale of oneigenlijke gebruik van deze website.

Europees platform voor online geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een onlineplatform voor geschillenbeslechting aan dat beschikbaar is via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/Consumenten kunnen hun klachten indienen via het online platform voor geschillenbeslechting.

Toepasselijk recht en jurisdictie

In het algemeen zijn de relaties tussen App Design en de gebruikers van haar telematicadiensten, die op deze website aanwezig zijn, onderworpen aan de Spaanse wetgeving en jurisdictie.

We zullen altijd bereikbaar zijn: Onze contactpersoon

Als een gebruiker vragen heeft over deze wettelijke voorwaarden of opmerkingen over de App Design portal, neem dan contact op met info@appdesign.dev of maak gebruik van het contactformulier op de website.

Ons privacybeleid beschrijft hoe we de informatie die we verzamelen, opslaan of gebruiken via de verschillende diensten of pagina's die op deze site beschikbaar zijn. Het is belangrijk dat u begrijpt welke informatie we verzamelen en hoe we die gebruiken, aangezien toegang tot deze site impliceert dat we ons privacybeleid aanvaarden.

Aanvaarding en toestemming

De gebruiker verklaart op de hoogte te zijn gebracht van de voorwaarden met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, en accepteert en stemt in met de behandeling ervan door App Design, op de wijze en voor de doeleinden zoals aangegeven in dit privacybeleid.

Commerciële post

In overeenstemming met de huidige wetgeving houdt App Design zich niet bezig met SPAM-praktijken en verstuurt daarom geen commerciële e-mails via elektronische weg die niet vooraf door de gebruiker zijn aangevraagd of geautoriseerd. Bijgevolg heeft de Gebruiker in elk van de bij App Design beschikbare formulieren de mogelijkheid om zijn of haar uitdrukkelijke toestemming te geven voor het ontvangen van onze Newsletter/nieuwsbrief, advies of enige andere informatie, ongeacht de gevraagde commerciële informatie tijdig te ontvangen.

Algemene Voorwaarden

Door middel van dit document worden de Algemene Contractvoorwaarden van de website www.appdesign.dev opgesteld, die hun bereidheid uitdrukken om de diensten die beschikbaar worden gesteld op de website https://appdesign.dev/ te contracteren door middel van de aanvraag die elektronisch wordt gedaan, meer bepaald via het internet via die website die eigendom is van de Eigenaar. Door het aanvaarden van het Privacybeleid worden de Algemene Voorwaarden ook aanvaard, zie deze in de link: https://appdesign.dev/condiciones-generales/.

App Ontwerpbedrijf
Webdesignbureau, applicatie- en softwareontwikkeling
Copyright © 2020 App Design | Alle rechten voorbehouden - Privacybeleid, wettelijke verklaring en cookies - Algemene voorwaarden
Sitemap: Sitemap