Privacybeleid, wettelijke kennisgeving en cookies

Oliver - Bijgewerkt op 30 juni 2020

EIGENAAR VAN DE WEBSITE

 • App Design S.L.
 • BTW-NUMMER: B19837509
 • Geregistreerd kantoor: Avenida fernando de los rios 101, esc.3 AT.
 • Haar bedrijfsactiviteit is: Ontwikkeling van apps, software en web
 • E-mail: info@appdesign.dev
 • Doel van website: informatie, advies, webdesigndiensten
 • Pagina's voor app-ontwerp: www.appdesign.dev

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Gegevensbeheerder

Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon: App Design Consulting S.L. en contact e-mail info@appdesign.dev

UW RECHTEN OP HET GEBIED VAN GEGEVENSBESCHERMING

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen: U kunt een schriftelijke mededeling sturen naar de maatschappelijke zetel van App Design Consulting S.L. of naar het e-mailadres dat in de kop van deze wettelijke kennisgeving wordt vermeld, in beide gevallen met een fotokopie van uw identiteitskaart of een ander soortgelijk identificatiedocument, om de uitoefening van de volgende rechten aan te vragen:

 • Recht om toegang te vragen tot persoonlijke gegevensU kunt App Design Consulting S.L. vragen of dit bedrijf uw gegevens verwerkt.
 • Recht op rectificatie (voor het geval ze onjuist zijn).
 • Recht om beperking van de verwerking te vragenIn dit geval worden ze alleen door App Design Consulting S.L. bewaard voor de uitoefening of verdediging van claims.
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerkingApp Design Consulting S.L. zal de verwerking van de gegevens op de door u aangegeven wijze staken, tenzij de gegevens om dwingende legitieme redenen of voor de uitoefening of verdediging van eventuele aanspraken verwerkt moeten blijven worden.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheidIndien u wilt dat uw gegevens door een ander bedrijf worden verwerkt, zal App Design Consulting S.L. de overdraagbaarheid van uw gegevens aan de nieuwe verantwoordelijke voor de verwerking faciliteren.
 • Recht op het wissen van gegevensen tenzij anders vereist door de wet zal worden verwijderd na uw bevestiging.

Formulieren, formulieren en meer informatie over je rechten: Officiële website van het Spaanse bureau voor gegevensbescherming

Mogelijkheid om toestemming in te trekken: wanneer u toestemming hebt gegeven voor een specifiek doel, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan.

Hoe dien je een klacht in bij de toezichthoudende autoriteit? Als u van mening bent dat er een probleem is met de manier waarop App Design Consulting S.L. met uw gegevens omgaat, kunt u uw klachten richten aan de Security Manager van App Design Consulting S.L. (hierboven aangegeven) of aan de gegevensbeschermingsautoriteit De Spaans Bureau voor gegevensbeschermingDegene die is aangegeven in het geval van Spanje.

Recht om te worden vergeten en toegang tot uw persoonlijke gegevens

U hebt te allen tijde het recht om de op de Website opgeslagen gegevens geheel of gedeeltelijk in te zien, op te vragen, te anonimiseren en/of te verwijderen. Het enige wat u hoeft te doen is een e-mail te sturen naar info@appdesign.dev en dit aan te vragen. U kunt dit ook doen via de interne tool: Privacy en gegevensbeheer.

Bewaren van gegevens

Uitgesplitste gegevens: Gedeaggregeerde gegevens worden bewaard zonder tijdslimiet voor verwijdering.

Klantgegevens: De bewaartermijn van persoonlijke gegevens hangt af van de dienst die de klant op onze website contracteert. In elk geval zal dit het minimaal noodzakelijke zijn, en kunnen ze worden bewaard tot:

 • 4 jaar: Wet inzake overtredingen en sancties in de sociale orde (verplichtingen inzake aansluiting, registraties, opzeggingen, bijdragen, betaling van lonen...); art. 66 e.v. van de algemene belastingwet (boekhouding...);
 • 5 jaar: art. 1964 Burgerlijk Wetboek (persoonlijke rechtsvorderingen zonder speciale tijdslimiet)
 • 6 jaar: Art. 30 Handelswetboek (boekhouding, facturen...)
 • 10 jaar: art. 25 Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.

Details van abonnees op de e-mailfeed: Vanaf het moment dat de gebruiker zich inschrijft tot het moment dat hij/zij zich uitschrijft.

Gegevens over nieuwsbriefabonnees: Vanaf het moment dat de gebruiker zich inschrijft tot het moment dat hij/zij zich uitschrijft.

Gebruikersgegevens geüpload door App-ontwerp naar pagina's en profielen op sociale netwerken: Vanaf het moment dat de gebruiker zijn toestemming geeft totdat hij deze intrekt.

Geheimhouding en gegevensbeveiliging

App Design verbindt zich ertoe om bij het gebruik van de gegevens hun vertrouwelijkheid respecteren en ze te gebruiken in overeenstemming met hun doel, evenals te voldoen aan haar verplichting om ze op te slaan en alle maatregelen te nemen om wijziging, verlies, ongeoorloofde verwerking of toegang te voorkomen, in overeenstemming met de bepalingen van Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december, dat het Reglement voor de ontwikkeling van Organieke Wet 15/1999 van 13 december over de Bescherming van Persoonsgegevens goedkeurt.

U garandeert dat de persoonlijke gegevens die u via het formulier verstrekt waarheidsgetrouw zijn, waarbij u verplicht bent elke wijziging hiervan door te geven. Tevens garandeert u dat alle verstrekte informatie overeenkomt met uw werkelijke situatie en dat deze actueel en accuraat is.

U dient uw gegevens ook te allen tijde up-to-date te houden en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele onnauwkeurigheid of valsheid van de verstrekte gegevens en voor eventuele schade die aan App Design of aan derden kan worden toegebracht als gevolg van het gebruik van deze gegevens.

Inbreuken op de beveiliging

App Design neemt redelijkerwijs adequate beveiligingsmaatregelen om het bestaan van virussen, brute force-aanvallen en code-injecties te detecteren.

U dient zich er echter van bewust te zijn dat de veiligheidsmaatregelen van computersystemen op het internet niet volledig betrouwbaar zijn en dat App Design daarom niet kan garanderen dat er geen virussen of andere elementen aanwezig zijn die wijzigingen kunnen veroorzaken in de computersystemen (software en hardware) van de gebruiker of in de elektronische documenten en bestanden die zich daarin bevinden.

Desondanks, om te proberen de beveiliging en privacy van uw persoonlijke gegevens te waarborgenApp Design heeft een actief beveiligingscontrolesysteem dat elke gebruikersactiviteit en mogelijke inbreuken op de beveiliging van gebruikersgegevens rapporteert.

In het geval van een schending verbindt App Design zich ertoe om om gebruikers uiterlijk binnen 72 uur te informeren.

WELKE INFORMATIE WE VAN GEBRUIKERS VERZAMELEN EN WAARVOOR WE DIE GEBRUIKEN

Alle producten en diensten die op de App Design website worden aangeboden, verwijzen naar contactformulieren, commentaarformulieren en formulieren voor gebruikersregistratie, nieuwsbriefinschrijving en/of aankooporders.

Deze website vereist altijd de voorafgaande toestemming van gebruikers om hun persoonlijke gegevens te verwerken voor de aangegeven doeleinden.

U hebt het recht om uw voorafgaande toestemming op elk gewenst moment in te trekken.

Register van gegevensverwerkingsactiviteiten

Web en hosting:  App Design heeft SSL-encryptie waarmee persoonlijke gegevens veilig kunnen worden ingediend via standaard contactformulieren, die worden gehost op de servers die App Design heeft gecontracteerd met OVH.

Gegevens verzameld via de website: De verzamelde persoonsgegevens worden automatisch verwerkt en opgenomen in de bijbehorende bestanden van App Design.

 • Wij ontvangen uw IP-adres, dat wordt gebruikt om de herkomst van het bericht te controleren om u van informatie te voorzien, bescherming tegen SPAM-commentaren en om mogelijke onregelmatigheden te detecteren (bijv. tegengestelde kanten van dezelfde zaak schrijven naar de website vanaf hetzelfde IP-adres), evenals gegevens over uw ISP.
 • U kunt uw gegevens ook aan ons doorgeven via e-mail en andere communicatiemiddelen zoals aangegeven in het gedeelte over neem contact op met.

FeedbackformulierReacties: Op de website kunnen gebruikers reacties achterlaten op de publicaties van de site. Er is een cookie die de door de gebruiker verstrekte gegevens opslaat zodat de gebruiker deze niet bij elk nieuw bezoek opnieuw hoeft in te voeren en die intern ook het e-mailadres, de naam, het webadres en het IP-adres verzamelt. De gegevens worden opgeslagen op servers van OVH.

Registratie gebruikerNiet toegelaten tenzij uitdrukkelijk gevraagd.

Inkoopformulier voor dienstenOm toegang te krijgen tot de aangeboden diensten, heeft de gebruiker een offerte- en contactformulier nodig dat is onderworpen aan de contractvoorwaarden die zijn gespecificeerd in ons commercieel beleid en onze contractvoorwaarden, waarbij contact- en betalingsgegevens nodig zijn, evenals domein- en serverregistratiegegevens. De gegevens worden opgeslagen op de servers van OVH.

Wij verzamelen informatie over u tijdens het afrekenen. Deze informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens en andere informatie die wij nodig hebben om je bestellingen te verwerken.

Het beheer van deze gegevens stelt ons in staat om:

 • Je belangrijke informatie over je account/bestelling/service sturen.
 • Reageren op je verzoeken, klachten en verzoeken om terugbetaling.
 • Verwerk betalingen en voorkom frauduleuze transacties.
 • Uw account instellen en beheren, klanten en technische ondersteuning bieden en uw identiteit verifiëren.
 • Verlengingsberichten voor servers, domeinen of andere gecontracteerde diensten.

Daarnaast kunnen we ook de volgende informatie verzamelen:

 • Locatie- en verkeersgegevens (inclusief IP-adres en browser) als u een bestelling plaatst of als we belastingen en verzendkosten moeten schatten op basis van uw locatie.
 • Bezochte servicepagina's en inhoud die is bekeken terwijl uw sessie actief is.
 • Uw opmerkingen en productbeoordelingen als u ervoor kiest om deze achter te laten.
 • Cookies die essentieel zijn voor het bijhouden van inhoud terwijl uw sessie actief is.
 • Het e-mailadres en wachtwoord van je account om toegang te krijgen tot je account, als je er een hebt.
 • Als u een account aanmaakt, slaan we uw naam, adres en telefoonnummer op voor toekomstige bestellingen.

Inschrijfformulieren voor de nieuwsbrief: App Design gebruikt de nieuwsbriefbezorgservice van MailchimpDe nieuwsbrief wordt u toegestuurd door een bedrijf in de Europese Unie, dat uw e-mailadres, naam en acceptatiegegevens opslaat. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief door te klikken op een specifieke link onderaan elke mailing die u ontvangt.

E-mail: Onze e-mailserviceprovider is Google, Inc. via Google app voor bedrijven.

Instant messaging:  App Design biedt geen service via instant messaging zoals WhatsApp, Facebook Messenger of Line.

Aanbieders van betalingsdiensten: Via App Design kunt u, via links, toegang krijgen tot websites van derden, zoals PayPal o Streepom betalingen te verrichten voor diensten die door App Design worden geleverd. Het personeel van App Design heeft op geen enkel moment toegang tot bankgegevens (bijv. creditcardnummer) die u aan dergelijke derden verstrekt.

Ingesloten inhoud van andere websites

App Design artikelen kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. video's, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op dezelfde manier alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derden insluiten en uw interactie met ingesloten inhoud controleren, inclusief het bijhouden van uw interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt of bent aangemeld bij die site.

Andere diensten: Bepaalde diensten die via de App Design website worden aangeboden, kunnen speciale voorwaarden bevatten met specifieke bepalingen over de bescherming van persoonsgegevens. Het is essentieel dat u deze voorwaarden leest en accepteert voordat u de betreffende dienst aanvraagt.

Doel en legitimiteit: Het doel van de verwerking van deze gegevens is uitsluitend om u te voorzien van de informatie of diensten die u van ons vraagt, advies en webonderhoud, evenals belangrijke kennisgevingen over updates van uw website, verlenging van domeinen en/of servers.

Sociale media

Aanwezigheid in netwerken: App Design heeft profielen op enkele van de belangrijkste sociale netwerken op internet.

Doel en legitimiteit: De behandeling die App Design zal uitvoeren met de gegevens binnen elk van de bovengenoemde netwerken zal hoogstens die zijn die het sociale netwerk toestaat voor de bedrijfsprofielen. Zo zal App Design in staat zijn om, wanneer de wet dit niet verbiedt, haar volgers te informeren over haar activiteiten, presentaties, aanbiedingen, evenals het bieden van gepersonaliseerde klantenservice op alle manieren die het sociale netwerk toestaat.

Datamining: In geen geval zal App Design gegevens onttrekken aan sociale netwerken, tenzij de gebruiker hiervoor specifiek en specifiek toestemming heeft gegeven.

Rechten: Wanneer, vanwege de aard van sociale netwerken, de effectieve uitoefening van de rechten van de volger op het gebied van gegevensbescherming afhankelijk is van de wijziging van het persoonlijke profiel van de volger, zal App Design u zo goed mogelijk bijstaan en adviseren.

Verwerkers buiten de EU

Opslag en codering. App Design gebruikt versleutelde opslagdiensten van Google Inc via Google Drive.

E-mail. De e-mailservice van App Design wordt geleverd met behulp van de diensten van Google Inc. via de Google App.

Sociaal netwerken. App Design maakt gebruik van de Amerikaanse sociale netwerken YouTube, Facebook en Twitter, waaraan in het kader van de website een internationale doorgifte van analytische en technische gegevens plaatsvindt. App Design verwerkt de gegevens die gebruikers, abonnees of browsers aan App Design verstrekken of met App Design delen op haar servers.

Betalingsproviders. Om je in staat te stellen te betalen via PayPal of Stripe, stuurt App Design de strikt noodzakelijke gegevens naar deze betalingsverwerkers voor de afgifte van het bijbehorende betalingsverzoek.

Je gegevens worden beschermd in overeenstemming met ons privacy- en cookiebeleid. Door een abonnement te activeren of uw betalingsgegevens te verstrekken, begrijpt u en gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.

U hebt altijd het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking, overdracht en vergetelheid van uw gegevens.

Vanaf het moment dat u zich registreert als gebruiker op deze website, heeft App Design toegang tot: Gebruikersnaam en e-mailadres, IP-adres, postadres, DNI/CIF en betalingsgegevens.

In elk geval behoudt App Design zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, maar met kennisgeving, de presentatie en configuratie van de App Design website en deze wettelijke kennisgeving te wijzigen.

Verplichtingen en verbintenissen tegenover onze gebruikers

Toegang tot en/of gebruik van App Design brengt de voorwaarde met zich mee dat degene die toegang heeft tot en/of gebruik maakt van App Design, deze wettelijke kennisgeving met betrekking tot bepaalde diensten en inhoud van App Design vanaf dit moment volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

De gebruiker verbindt zich ertoe om bij het gebruik van App Design geen handelingen te verrichten die het imago, de belangen en de rechten van App Design of derden kunnen schaden of die het App Design portaal kunnen beschadigen, onbruikbaar maken of overbelasten of die op enigerlei wijze een normaal gebruik van App Design kunnen verhinderen.

COOKIEBELEID

Wat is een koekje?

Een cookie is een bestand onschadelijk die naar uw computer wordt gedownload wanneer u bepaalde websites bezoekt. Cookies stellen een website onder andere in staat om informatie over het surfgedrag van een gebruiker of zijn apparatuur op te slaan en op te halen en, afhankelijk van de informatie die ze bevatten en de manier waarop ze hun apparatuur gebruiken.

Zo zijn er cookies die informatie verzamelen over het aantal bezochte pagina's, de stad waaraan het IP-adres van waaruit toegang wordt verkregen, het aantal nieuwe gebruikers, de frequentie en herhaling van bezoeken, het tijdstip van het bezoek, de browser, de operator of het type terminal van waaruit het bezoek plaatsvindt.

Wat IS GEEN cookie?

Het is geen virus, Trojaans paard, worm, spam, spyware of pop-up.

Welke informatie wordt opgeslagen in een cookie?

De koekjes slaan doorgaans geen gevoelige informatie over u op, zoals creditcard- of bankgegevens, foto's, uw ID of persoonlijke gegevens, enz. De gegevens die ze wel opslaan zijn van technische aard, persoonlijke voorkeuren, personalisatie van inhoud, enz.

De webserver associeert u niet als persoon, maar met uw webbrowser. Sterker nog, als je normaal surft met Internet Explorer en dezelfde website probeert te bezoeken met Firefox of Chrome, zul je zien dat de website niet doorheeft dat je dezelfde persoon bent omdat het eigenlijk de browser associeert, niet de persoon.

Wat gebeurt er als ik de koekjes?

Om u te laten begrijpen in welke mate u de koekjes Hier zijn enkele voorbeelden:

 • U kunt de inhoud van die website niet delen op Facebook, Twitter of een ander sociaal netwerk.
 • De website kan de inhoud niet aanpassen aan je persoonlijke voorkeuren, zoals vaak het geval is bij online winkels.
 • U krijgt geen toegang tot het persoonlijke gedeelte van de website, bijvoorbeeld Mijn account, o Mijn profiel o Mijn bestellingen.
 • Online winkels: Het is onmogelijk voor jou om online te winkelen, je zult het per telefoon moeten doen of door de fysieke winkel te bezoeken als die er een heeft.
 • Het is niet mogelijk om je geografische voorkeuren zoals tijdzone, valuta of taal aan te passen.
 • De website zal geen webanalyses van bezoekers en webverkeer kunnen uitvoeren, waardoor het voor de website moeilijk wordt om concurrerend te zijn.
 • U zult niet in staat zijn om op de blog te schrijven, foto's te uploaden, opmerkingen te plaatsen, inhoud te beoordelen of te waarderen. De website kan niet zien of u een mens bent of een geautomatiseerde toepassing die inhoud publiceert. spam.
 • Het zal niet mogelijk zijn om gerichte advertenties weer te geven, waardoor de advertentie-inkomsten van de website zullen dalen.
 • Alle sociale netwerken gebruiken koekjesAls je ze deactiveert, kun je geen enkel sociaal netwerk gebruiken.

Welke soorten cookies zijn er?

 1. Afhankelijk van de entiteit die de apparatuur of het domein beheert van waaruit de cookies worden verzonden en de verkregen gegevens verwerkt, kunnen we verschillende soorten cookies onderscheiden:
 • Eigen cookies: Dit zijn cookies die naar de eindapparatuur van de gebruiker worden gestuurd vanaf een computer of domein die door de uitgever zelf wordt beheerd en van waaruit de door de gebruiker gevraagde dienst wordt geleverd.
 • Cookies van derden: dit zijn cookies die naar de eindapparatuur van de gebruiker worden gestuurd vanaf een computer of domein dat niet door de uitgever wordt beheerd, maar door een andere entiteit die de via de cookies verkregen gegevens verwerkt.

In het geval dat de cookies zijn geïnstalleerd vanaf een computer of domein die door de editor zelf wordt beheerd, maar de informatie die daarmee wordt verzameld door een derde partij wordt beheerd, kunnen ze niet als eigen cookies worden beschouwd.

DART Cookie

 • Google, als externe leverancier, gebruikt cookies om advertenties weer te geven op App Design.
 • U kunt zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie van het advertentiesysteem van Google door naar het volgende adres te gaan Google Privacycentrum.

Daarnaast kunnen browsers gebruikers ook in staat stellen om het volgende te bekijken en te wissen koekjes individueel.

Je hebt meer informatie over de Cookies nl: Wikipedia

Web Bakens

Deze site kan ook webbakens (ook bekend als web bugs). De webbakens zijn meestal kleine afbeeldingen van één pixel bij één pixel, zichtbaar of onzichtbaar, die in de broncode van de webpagina's van een site worden geplaatst. De webbakens dienen en worden gebruikt op een vergelijkbare manier als die van de koekjes. Bovendien zijn de webbakens worden vaak gebruikt om het verkeer te meten van gebruikers die een webpagina bezoeken om zo een patroon te krijgen van de gebruikers van een site.

Je hebt meer informatie over de webbakens nl: Wikipedia

Cookies van derden

In sommige gevallen delen we informatie over bezoekers van deze site op anonieme of geaggregeerde basis met derden, zoals adverteerders, sponsors of accountants, met als enig doel onze diensten te verbeteren. Al deze verwerkingen worden gereguleerd door de wet en al uw rechten op het gebied van gegevensbescherming worden gerespecteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Deze site meet verkeer met verschillende oplossingen die je kunt gebruiken koekjes o webbakens om te analyseren wat er op onze pagina's gebeurt. We gebruiken momenteel de volgende oplossingen om het verkeer naar deze site te meten. Je kunt meer informatie vinden over het privacybeleid van elk van de oplossingen die hiervoor worden gebruikt:

Deze site kan ook eigen advertenties, advertenties van gelieerde bedrijven of advertenties van advertentienetwerken bevatten. Deze advertenties worden weergegeven via advertentieservers die ook gebruikmaken van koekjes om relevante reclame-inhoud weer te geven aan gebruikers. Elk van deze advertentieservers heeft zijn eigen privacybeleid, dat kan worden geraadpleegd op hun eigen webpagina's.

Welke soorten cookies worden op deze website gebruikt?

Wanneer u de website van App Design bezoekt, informeren wij u dat als u verder surft, er verschillende eigen cookies en cookies van derden die overeenkomen met de webanalyse (bijvoorbeeld: Google Analytics of vergelijkbare tools) worden geïnstalleerd om de website te helpen het gebruik dat u van de website maakt te analyseren en de bruikbaarheid ervan te verbeteren, maar in geen geval worden deze geassocieerd met gegevens die u kunnen identificeren. De gegevens die ze opslaan zijn van technische aard, persoonlijke voorkeuren, personalisatie van inhoud, enz. De webserver associeert u niet als persoon, maar met uw webbrowser.

Deze website maakt gebruik van eigen cookies en cookies van derden om u een betere browse-ervaring te bieden, inhoud te delen op sociale netwerken, reacties achter te laten en statistieken over onze gebruikers te verkrijgen.

Als gebruiker kunt u de verwerking van gegevens of informatie weigeren door deze cookies te blokkeren met behulp van de juiste instellingen van uw browser. U dient zich er echter van bewust te zijn dat deze site in dat geval mogelijk niet naar behoren functioneert.

Het is daarom belangrijk dat u dit cookiebeleid leest en begrijpt dat als u verder surft, wij ervan uitgaan dat u het gebruik ervan accepteert. U kunt uw browserinstellingen wijzigen om op de hoogte te worden gesteld van de ontvangst van cookies op uw apparaat of de mogelijkheid om cookies op uw apparaat op te slaan uitschakelen als u dat wilt.

In de volgende tabel worden, uitsluitend bij wijze van voorbeeld, de meest relevante cookies vermeld die op deze website worden gebruikt, evenals of het eigen cookies of cookies van derden zijn (en de identificatie van de derde partij die is gecontracteerd of waarvan de diensten zijn besloten te gebruiken) en hun doel.

Eigen koekjes
Cookies Informatie (*) Doel
Strikt noodzakelijk C. gebruikersinvoer
Authenticatie- of gebruikersidentificatiesessie C.
C. Gebruikersbeveiliging
C. Media Player Sessie C.
Sessie C. voor het verdelen van de belastingAanpassing gebruikersinterface C. voor aanpassing gebruikersinterface
C. plug-in voor het delen en uitwisselen van sociale inhoud (Facebook en Twitter)
C. om de formulieren in te vullen. van het Disqus. commentaarsysteem dat de acceptatie van cookies onthoudt.
Ze worden gebruikt om diensten aan te bieden of instellingen te onthouden om uw surfervaring op onze website te verbeteren.
Cookies van derden:
Cookies Informatie (*) Doel
Analytics - Google Analytics, Aantal bezoeken, bezochte pagina's of secties, tijd gespendeerd aan browsen, bezochte sites voordat deze pagina werd geopend, details van gebruikte browsers Statistische rapporten over het verkeer op de website, het totale publiek en het publiek in een bepaalde reclamecampagne
Adverteren - Google, Inc. (_cfduid) Voorkeuren van de gebruiker, informatie over interactie met de website (opgevraagde dienst, datum en tijd), browsertype en -taal, geografische locatie). De blootstelling van advertenties aan de gebruiker verbeteren en beheren door te voorkomen dat advertenties worden weergegeven die de gebruiker al heeft gezien.
Reclame op basis van gedrag  Informatie over sociale participatie en gebruikersmonitoring. Het belangrijkste doel van cookies op deze host is: Targeting / Adverteren
PayPalTSe9a623
PYPF
 Technische cookies. Ze versterken de veiligheid bij toegang tot het PayPal-betalingsplatform. Ze kunnen linken naar paypalobjects.com.  Technische cookies. Ze versterken de veiligheid bij toegang tot het PayPal-betalingsplatform. Ze kunnen linken naar paypalobjects.com.

Op deze website wordt momenteel reclame gehost van:

Er zijn ook cookies die overeenkomen met de sociale netwerken die door deze website worden gebruikt, die hun eigen cookiebeleid hebben.

Hoe beheer je de koekjes?

Omdat cookies normale tekstbestanden zijn, kunnen ze door de meeste tekstverwerkers of tekstverwerkingsprogramma's worden doorzocht. Je kunt op een cookie klikken om het te openen. Hieronder vindt u een lijst met links over hoe u cookies in verschillende browsers kunt bekijken. Als u een andere browser gebruikt, raadpleeg dan de informatie over cookies in de browser zelf. Als u een mobiele telefoon gebruikt, raadpleeg dan de handleiding van uw apparaat voor meer informatie.

Zo krijg je toegang tot een cookie bepaald door de browser Chroom. Opmerking: Deze stappen kunnen verschillen afhankelijk van uw browserversie:

 1. Ga naar Instellingen of Voorkeuren via het menu Bestand of door te klikken op het aanpassingspictogram rechtsboven.
 2. Je ziet verschillende secties, klik op de optie Geavanceerde opties weergeven.
 3. Ga naar PrivacyInhoud configuratie.
 4. Selecteer Alle cookies en sitegegevens.
 5. Er wordt een lijst weergegeven met alle koekjes gesorteerd op domein. Om het gemakkelijker voor je te maken om de koekjes Voer voor een bepaald domein een deel of het hele adres in het veld Zoeken naar cookies.
 6. Nadat je dit filter hebt gemaakt, verschijnen er een of meer regels op het scherm met de tekst koekjes van de gevraagde website. Nu hoef je deze alleen nog maar te selecteren en op de knop X om over te gaan tot de eliminatie ervan.

Om toegang te krijgen tot de configuratie van koekjes van de browser Internet Explorer volg deze stappen (ze kunnen verschillen afhankelijk van je browserversie):

 1. Ga naar GereedschapInternetopties
 2. Klik op Privacy.
 3. Verplaats de schuifknop om het gewenste privacyniveau in te stellen.

Om toegang te krijgen tot de configuratie van koekjes van de browser Firefox volg deze stappen (ze kunnen verschillen afhankelijk van je browserversie):

 1. Ga naar Opties o Voorkeuren afhankelijk van je besturingssysteem.
 2. Klik op Privacy.
 3. Op Geschiedenis kies Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis.
 4. U ziet nu de optie Cookies accepterenJe kunt het activeren of deactiveren volgens jouw voorkeuren.

Om toegang te krijgen tot de configuratie van koekjes van de browser Safari voor OSXvolg deze stappen (ze kunnen verschillen afhankelijk van je browserversie):

 1. Ga naar Voorkeurendan Privacy.
 2. Hier zie je de optie Cookies blokkeren om het type blokkering in te stellen dat je wilt uitvoeren.

Om toegang te krijgen tot de configuratie van koekjes van de browser Safari voor iOSvolg deze stappen (ze kunnen verschillen afhankelijk van je browserversie):

 1. Ga naar Aanpassingendan Safari.
 2. Ga naar Privacy en veiligheidziet u de optie Cookies blokkeren om het type blokkering in te stellen dat je wilt uitvoeren.

Om toegang te krijgen tot de configuratie van koekjes van de browser voor apparaten Android volg deze stappen (ze kunnen verschillen afhankelijk van je browserversie):

 1. Start de browser en druk op de knop Menudan Aanpassingen.
 2. Ga naar Veiligheid en privacyziet u de optie Cookies accepteren om het vakje aan of uit te vinken.

Om toegang te krijgen tot de configuratie van koekjes van de browser voor apparaten Windows Telefoon volg deze stappen (ze kunnen verschillen afhankelijk van je browserversie):

 1. Open Internet Explorerdan Meerdan Configuratie
 2. U kunt nu het selectievakje activeren of deactiveren Cookies toestaan.

Niet volgen

App Design heeft de App Design website in lijn gebracht met de standaard Niet volgen om meer privacy te garanderen voor gebruikers die ingeschakeld in uw browser.

Deze website sluit gebruikers die de Do Not Track-header opgeven automatisch uit van Google Analytics-tracking en is compatibel met de uitdrukkelijke aanvaarding van hetzelfde.

Als je een browser hebt die dit protocol ondersteunt, kun je het activeren om tracking door websites te voorkomen. In Google Chrome staat het bijvoorbeeld in Instellingen > Geavanceerd > Privacy en beveiliging > Stuur een do-not-track verzoek met uw surfverkeer.

Als u wilt, kunt u Google Analytics-tracking uitschakelen via deze browser plug-in aangeboden door Google.

Aanvullende opmerkingen

 • Noch deze website, noch haar wettelijke vertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor de inhoud of juistheid van het privacybeleid van de derden die in dit privacybeleid worden genoemd. koekjes.
 • Webbrowsers zijn de tools die de informatie opslaan die is opgeslagen in de koekjes en vanaf deze plaats moet u uw recht uitoefenen om ze te verwijderen of te deactiveren. Noch deze website, noch haar wettelijke vertegenwoordigers kunnen de juiste of onjuiste afhandeling van de koekjesdoor de eerder genoemde browsers.
 • In sommige gevallen is het nodig om koekjes zodat de browser uw beslissing om ze niet te accepteren niet vergeet.
 • In het geval van koekjes Google Analytics, dit bedrijf slaat de koekjes op servers in de Verenigde Staten en verbindt zich ertoe deze niet met derden te delen, behalve wanneer dit nodig is voor de werking van het systeem of wanneer dit wettelijk verplicht is. Volgens Google wordt uw IP-adres niet opgeslagen. Google Inc. is een bedrijf dat zich houdt aan de Safe Harbour Agreement die garandeert dat alle overgedragen gegevens worden behandeld met een beschermingsniveau dat overeenkomt met de Europese regelgeving.
 • Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op. koekjes aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via het contactgedeelte.

Mijn cookievoorkeuren op deze site bekijken

Ik herinner je er nogmaals aan dat je kunt altijd je voorkeuren controleren over het wel of niet accepteren van cookies op de volgende pagina: https://appdesign.dev/privacidad-y-gestion-de-sus-datos/

WETTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD

App Design bevat teksten die zijn opgesteld voor louter informatieve of informatieve doeleinden, die mogelijk niet de huidige stand van de wetgeving of jurisprudentie weergeven en die verwijzen naar algemene situaties zodat de inhoud ervan nooit door de gebruiker kan worden toegepast op specifieke gevallen.

De hierin geuite meningen komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de standpunten van App Design.

De inhoud van de artikelen gepubliceerd in App Design kan in geen geval worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

De gebruiker mag niet handelen op basis van de informatie in App Design zonder eerst professioneel advies in te winnen.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Deze Algemene Voorwaarden verlenen geen enkel intellectueel of industrieel eigendomsrecht op het App Design portaal of een van zijn integrale elementen, en de reproductie, transformatie, distributie, publieke communicatie, beschikbaarstelling voor het publiek, extractie, hergebruik, herverzending of gebruik van welke aard dan ook, door welk middel of procedure dan ook, is uitdrukkelijk verboden voor de Gebruiker, behalve in die gevallen waarin dit wettelijk is toegestaan of toegestaan door de eigenaar van de bijbehorende rechten.

De gebruiker weet en aanvaardt dat de gehele website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de tekst, afbeeldingen, ontwerpen, software, inhoud (met inbegrip van de structuur, selectie, rangschikking en presentatie ervan), audiovisueel materiaal en afbeeldingen, wordt beschermd door handelsmerken, auteursrecht en andere legitieme geregistreerde rechten, in overeenstemming met internationale verdragen waarbij Spanje partij is en andere eigendomsrechten en wetten van Spanje.

In het geval dat een gebruiker of derde van mening is dat er sprake is van een schending van zijn legitieme intellectuele eigendomsrechten door de introductie van bepaalde content in App Design, moet hij App Design hiervan op de hoogte stellen:

 • Persoonlijke gegevens van de betrokkene die de houder is van de vermeende geschonden rechten, of de vertegenwoordiging waaronder hij/zij optreedt indien de klacht wordt ingediend door een derde partij anders dan de betrokkene.

Vermeld de inhoud die wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en hun locatie in App Design, de accreditatie van de vermelde intellectuele eigendomsrechten en een uitdrukkelijke verklaring waarin de belanghebbende partij de verantwoordelijkheid aanvaardt voor de waarheidsgetrouwheid van de informatie die in de kennisgeving wordt verstrekt.

Regulering en conflictoplossing

Op deze gebruiksvoorwaarden van App Design is in elk opzicht de Spaanse wet van toepassing. De taal waarin deze juridische kennisgeving wordt opgesteld en geïnterpreteerd is Spaans. Deze juridische kennisgeving wordt niet voor elke gebruiker afzonderlijk opgeslagen, maar blijft toegankelijk via het internet op App Design.

Gebruikers kunnen zich wenden tot het arbitragesysteem voor consumenten waarvan App Design deel uitmaakt voor het oplossen van geschillen of claims die voortvloeien uit deze tekst of uit een activiteit van App Design, behalve voor het oplossen van geschillen die voortvloeien uit de ontwikkeling van een activiteit waarvoor lidmaatschap van een orde van advocaten vereist is, in welk geval de gebruiker zich moet wenden tot het desbetreffende orgaan van de desbetreffende orde van advocaten.

Gebruikers die de status van consument of gebruiker hebben zoals gedefinieerd door de Spaanse wetgeving en die woonachtig zijn in de Europese Unie, kunnen, als ze een probleem hebben gehad met een online aankoop bij App Design, om te proberen een minnelijke schikking te treffen, naar de Platform voor online geschillenbeslechtingopgericht door de Europese Unie en ontwikkeld door de Europese Commissie krachtens Verordening (EU) 524/2013.

Op voorwaarde dat de gebruiker geen consument of gebruiker is, en wanneer er geen regelgeving is die anders voorschrijft, stemmen de partijen ermee in zich te onderwerpen aan de rechtbanken en gerechtshoven van de stad Granada, aangezien dit de plaats is waar het contract is gesloten, waarbij uitdrukkelijk afstand wordt gedaan van elke andere jurisdictie die aan hen zou kunnen toekomen.

WAT WE VAN GEBRUIKERS VERWACHTEN

Door de toegang tot en/of het gebruik van App Design aanvaardt de gebruiker, vanaf dit moment, volledig en zonder voorbehoud de onderhavige wettelijke kennisgeving, evenals de bijzondere voorwaarden die deze, indien van toepassing, aanvullen met betrekking tot bepaalde diensten en inhoud van App Design.

De gebruiker wordt geïnformeerd en aanvaardt dat de toegang tot App Design op geen enkele wijze het begin van een commerciële relatie met App Design inhoudt. De gebruiker verbindt zich ertoe de website, de diensten en de inhoud ervan te gebruiken zonder inbreuk te plegen op de geldende wetgeving, de goede trouw en de openbare orde. Het is verboden de website te gebruiken voor illegale of schadelijke doeleinden, of op een manier die schade kan veroorzaken of de normale werking van de website kan belemmeren. Met betrekking tot de inhoud van deze website is het verboden:

 • Gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding of wijziging zonder toestemming van de rechtmatige eigenaars.
 • Elke inbreuk op de rechten van de provider of van de rechtmatige eigenaars.
 • Hun gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden.

Externe links

De pagina's van de App Design-website bevatten links naar andere websites en inhoud die eigendom zijn van externe fabrikanten of leveranciers.

Het enige doel van de links is om de gebruiker de mogelijkheid te bieden deze links te openen en meer te weten te komen over onze producten, hoewel App Design in geen geval verantwoordelijk is voor de resultaten die de gebruiker kan verkrijgen door deze links te openen.

Elke gebruiker die van plan is een technische link van zijn website naar het App Design portaal tot stand te brengen, moet vooraf schriftelijke toestemming van App Design verkrijgen.

Het plaatsen van de link impliceert in geen geval het bestaan van een relatie tussen App Design en de eigenaar van de site waarop de link is geplaatst, noch de aanvaarding of goedkeuring door App Design van de inhoud of diensten ervan.

Remarketing

De rol van remarketing Met AdWords Lookalike Audiences kunnen we mensen bereiken die eerder onze website hebben bezocht en hen helpen het verkoopproces te voltooien.

Wanneer u als gebruiker onze website bezoekt, installeren we een remarketingcookie (dit kan van Google Adwords, Criteo of andere diensten zijn die remarketing aanbieden).

 • Deze cookie slaat informatie op over de bezoeker, zoals welke producten ze hebben bezocht en of ze hun winkelwagentje hebben verlaten.
 • Wanneer de bezoeker onze website verlaat, blijft de remarketing cookie in zijn browser staan.

Andere gebruiksvoorwaarden van deze website

De gebruiker verbindt zich ertoe de website en de diensten die erop toegankelijk zijn zorgvuldig te gebruiken, met volledige naleving van de wet, de goede gebruiken en deze wettelijke kennisgeving.

Evenzo verbindt de gebruiker zich ertoe, behoudens voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van App Design, de informatie op de website uitsluitend voor eigen informatie te gebruiken en de inhoud waartoe hij toegang heeft direct noch indirect commercieel te exploiteren.

Deze site bewaart een bestand met gegevens over de commentaren die naar deze site worden gestuurd. U kunt uw recht van toegang, rectificatie, annulering of verzet uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@appdesign.dev.

Deze site, de bijbehorende domeinen en het eigendom van de inhoud behoren toe aan App Design.

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites die door derden buiten onze organisatie worden beheerd. App Design geeft geen garantie en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites.

Tenzij App Design uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend, is reproductie, behalve voor privégebruik, transformatie en in het algemeen elke andere vorm van exploitatie, op welke wijze dan ook, van de gehele of gedeeltelijke inhoud van deze website strikt verboden.

Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande toestemming van App Design deze website te manipuleren of te wijzigen. App Design aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit of zou kunnen voortvloeien uit een dergelijke wijziging of manipulatie door derden.

Uitoefening van ARCO-rechten

U kunt met betrekking tot de verzamelde gegevens de in de organieke wet 15/1999 erkende rechten uitoefenen van toegang, rectificatie of annulering van gegevens en verzet. Daarom informeer ik u hierbij dat u deze rechten kunt uitoefenen door een schriftelijk en ondertekend verzoek, samen met een fotokopie van uw identiteitskaart of gelijkwaardig identiteitsbewijs, per e-mail te sturen naar: info@appdesign.dev. Binnen 10 dagen zullen wij op uw verzoek reageren om de uitvoering van het recht dat u hebt aangevraagd om uit te oefenen te bevestigen.

Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid

App Design geeft geen garantie en is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die kan worden veroorzaakt door:

 • Het gebrek aan beschikbaarheid, onderhoud en effectieve werking van de website of de diensten en inhoud ervan;
 • De aanwezigheid van virussen, kwaadaardige of schadelijke programma's in de inhoud;
 • Illegaal, nalatig, frauduleus gebruik of gebruik in strijd met deze juridische kennisgeving;
 • Het gebrek aan wettigheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid van de diensten die door derden worden geleverd en op de website aan gebruikers ter beschikking worden gesteld.

App Design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van deze website.

Europees platform voor online geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een online platform voor geschillenbeslechting dat beschikbaar is via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten kunnen hun klachten indienen via het online platform voor geschillenbeslechting .

Toepasselijk recht en jurisdictie

In het algemeen vallen de relaties tussen App Design en de gebruikers van haar telematicadiensten, aanwezig op deze website, onder de Spaanse wetgeving en jurisdictie.

We zijn altijd bereikbaar: Ons contact

Als een gebruiker vragen heeft over deze juridische voorwaarden of opmerkingen over de App Design portal, neem dan contact op met info@appdesign.dev of gebruik het contactformulier op de website.

Ons privacybeleid beschrijft hoe we de informatie die we verzamelen via de verschillende diensten of pagina's op deze site verzamelen, opslaan of gebruiken. Het is belangrijk dat je begrijpt welke informatie we verzamelen en hoe we deze gebruiken, aangezien het bezoeken van deze site betekent dat je ons privacybeleid accepteert.

Acceptatie en toestemming

De gebruiker verklaart op de hoogte te zijn gebracht van de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens en aanvaardt en stemt in met de verwerking ervan door App Design, op de wijze en voor de doeleinden zoals aangegeven in dit privacybeleid.

Commerciële post

In overeenstemming met de huidige wetgeving doet App Design niet aan SPAM-praktijken en verstuurt daarom geen commerciële e-mails via elektronische weg die niet vooraf zijn aangevraagd of goedgekeurd door de gebruiker. Bijgevolg heeft de gebruiker in elk van de formulieren op App Design de mogelijkheid om zijn uitdrukkelijke toestemming te geven om onze nieuwsbrief/bulletin, advies of andere informatie te ontvangen, ongeacht de specifiek gevraagde commerciële informatie.

Algemene voorwaarden

Dit document stelt de Algemene Contractvoorwaarden vast van de website www.appdesign.dev die hun bereidheid uitdrukken om de diensten te contracteren die voor hen beschikbaar worden gesteld op de website https://appdesign.dev/ door middel van de aanvraag die met elektronische middelen wordt gedaan, in het bijzonder via het internet via de website die eigendom is van de Eigenaar. Door het Privacybeleid te accepteren, accepteert u ook de Algemene Voorwaarden, zie deze op de link: https://appdesign.dev/condiciones-generales/.

Empresa App Design
¡Desarrollemos Software juntos!

Contacto

info@appdesign.dev
Copyright © 2024 App Design | Todos los derechos reservados - Política de Privacidad, Aviso Legal y Cookies - Condiciones generales
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blanco linkedin-blanco pinterest youtube twitter instagram